Schouwweg, tegenover nr 12.
Ammonslaantje, voor de ingang van de tennisbaan. Dit is met afstand de oneerbiedigst behandelde paal. Op het bord heeft "verboden voor honden" gestaan. Het voordeel van de prullenbak is wel dat er enige bescherming is tegen aanrijdschade van parkerende auto's.
Marineweg, op het industrieterrein Maaldrift.
Papenweg.